Nevenka Gašparac

Voditeljica odjela za upravljanje kvalitetom, HGKShare

Nevenka Gašparac